Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva


Detské Montessori Centrum Skalka

Čo ponúkame Montessori pedagogika Fotogaléria Cenník Prihláška Denné adaptačné tábory späť

Denné adaptačné tábory pre deti od 3 do 6 rokov

Počas letných prázdnin Vám ponúkame Adaptačné tábory pre deti, ktoré sa pripravujú do škôlky od septembra alebo už aj škôlku navštevujú. Máte možnosť si vybrať týždeň nielen podľa Vašej dovolenky, ale aj podľa cieľa ako sú týždne tematicky zamerané, čo Vaše dieťa potrebuje, na čom by bolo dobré popracovať. Pracujeme s pedagogikou Márie Montessori, pri ktorej sa rešpektujú senzitívne obdobia dieťaťa.

Rešpektovanie senzitívnych (citlivých) období - sú to obdobia vo vývoji každého dieťaťa. Fázy prichádzajú samy, vychádzajú z vývojových potrieb a vyznačujú sa výrazným záujmom o určitú činnosť. Dieťa sa naučí novým veciam bez námahy a s radosťou.

Praktický život – dieťa sa učí starať o seba, prostredie okolo seba, zvieratá, prírodu, kontaktu s druhými, učí sa všetko čo robia dospelí v bežnom živote aby sa stali samostatnými – presýpať, prelievať, prenášať, mixovať, zametať, pričom rozvíjajú a pripravujú svoju ruku na písanie a pripravujú sa na čítanie, počítanie hravou formou. Je toho veľa, čo sa dá robiť, dôležité je, že ich to baví.

Vaše dieťa môžete prihlásiť pomocou online prihlášky.


Suché aktivity6. 7. - 10. 7.

"Suché aktivity" sú zamerané na koordináciu pohybov a ich kontrolu, udržiavanie rovnováhy, koordinácia oko-ruka, nepriama príprava na písanie a čítanie, pevný úchop, uvoľnenie zápästia a ruky, rozvoj jemnej motoriky, presnosť, poriadok, koncentráciu, pozornosť, príprava písacích prstov, poriadok, samostatnosť.

Mokré aktivity13. 7. - 17. 7.

Dieťa sa učí starostlivosti o seba a samostatnosti. Cieľom je prelievanie, prenášanie a naberanie bez rozliatia, rozvoj jemnej motoriky, koncentrácia, pozornosť, koordinácia pohybov oko-ruka, ruka-ruka, učíme sa prestať nalievať keď je jedna nádoba plná, skúsenosť s priestorovým obsahom, príprava na písanie, riadkovanie, matematiku, experimentovanie, poriadok.

Zmyslové aktivity20. 7. - 24. 7.

Zmyslové aktivity – hmatové, zrakové, sluchové, chuťové a čuchové. Cieľom je porovnávanie kontrastov, zjemňovanie hmatu od hrubého k jemnému, rozvoj citlivosti prstov, príprava na písanie a čítanie, zjemňovanie sluchu, rozlišovanie zvukov, zoraďovanie od-do, poznávanie farieb, získavanie znalostí o telesách, koordinácia pohybov, rozvoj jemnej motoriky, pozornosť, posilnenie pamäti, samostatnosť, výroba knižočiek.

Aritmetika27. 7. - 31. 7.

Aritmetika – vychádza zo zmyslového vnímania, zoznamovanie sa s číslami, rozvoj pamäti, písania čísiel, sčítanie a odčítanie, poznávanie tvarov, koordinácia pohybov , rozvoj jemnej motoriky, posilňovanie pamäti, samostatnosť, pozornosť.

Jazyk3. 8. - 7. 8.

Jazyk – cieľom je zdokonaľovanie jazyka, zoznamovanie s písmenkami, písanie, príprava na čítanie, zostavovanie dejov, skladanie slov a písanie, priraďovanie k predmetom, porovnávanie s pravými tvarmi.

Príroda10. 8. - 14. 8.

Príroda – cieľom je spoznávanie prírody, rastlín, zvierat, jednotlivých častí ľudského tela, priraďovanie obrázkov, predmetov a slov. Príprava na písanie a čítanie, koordinácia pohybov, posilňovanie pamäti, pozornosti, koncentrácie, rozvoj jemnej motoriky, práca v kolektíve.

Kozmos17. 8. - 21. 8.

Kozmos – Poznávanie sveta ako celku a poznávanie jednotlivých častí vesmíru, planét, prírody, spoznávanie svetadielov, foriem pevniny a vody. Cieľom je posilniť pamäť, jemnú motoriku, pozornosť, koncentráciu, práca v kolektíve, výroba knižočiek.

Počas celého leta sa deti budú hrať v našej oáze šmýkačiek a hojdačiek, pieskoviska v krásnom prostredí Kalvárie. Naučia sa nové piesne a vykúpu sa v našich bazénikoch.

Informácie pre rodičov

Cena táborov je 75 € / týždeň. V cene je zahrnutá celodenná strava, pitný režim a pedagogicky dozor.

Vaše dieťa môžete prihlásiť pomocou online prihlášky.

Prineste si so sebou:

  • potvrdenie od lekára, že dieťa môže byť v kolektíve a je zdravé
  • kópiu zdravotnej kartičky
  • veci na prezlečenie
  • flašku – pitný režim

Platbu uskutočnite platobným príkazom na č. účtu 520700/4203235414/8360 (do poznámky uveďte meno dieťaťa a názov tábora) najneskôr do 14 dní od odovzdania prihlášky.

Program dňa začína príchodom o 8:00 a deti si môžete vyzdvihnúť o 16:00. Podľa potreby môžete prichádzať od 7:00 a vyzdvihnúť do 16:30.

Ďalšie informácie na tel. čísle: 0903 440 893, na tejto stránke a na Facebooku.