Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva