Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva


Ahoj dobrovoľník,

každý máme radosť, keď niečo dostaneme, ale ešte väčšou radosťou je, keď môžeme niekoho obdarovať len tým, čím sme. Určite Ti už niekto povedal: "Som rád, že si." Tak je to aj v službe dobrovoľníka. DOBRO-VOĽNE sa chcem podeliť s láskou, ktorou ma Boh napĺňa. Tešíme sa na Teba, že sa môžeme spolu podeliť o všetko dobro, ktoré je v nás, a preto Ťa pozývame využiť svoj voľný čas pre dobro druhých.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám v roku 2012 pomohli a naďalej pomáhajú rozbehnúť Centrum Skalka. Toho roku vítame medzi nami aj nové dobrovoľníčky - študentky Sociálnej práce UKF - Michaelu, Martinku a Mišku. Pomáhajú nám aj s projektom "Otvorená Skalka", ktorý je pomocou pre osamelých rodičov s deťmi, bývajúcimi v Zariadení núdzového bývania na Krčméryho ul. v Nitre. Centrum Skalka dáva aj možnosť študentom z Ústavu romologických štúdií absolvovať prax a to na ZŠ Krčméryho ul a na Orechovom dvore.

Všetci ste srdečne vítaní.

Čas, kedy sa dobrovoľníci môžu osobne stretnúť a viac informovať o dobrovoľníckej činnosti v Centre Skalka je utorok poobede od 15h do 18h. Bližie informácie u sr. Noriky na tel. čísle 0903 440 893 alebo mailom na dobrovolnici@centrumskalka.sk.

Čas, kedy sa dobrovoľníci môžu osobne stretnúť a viac informovať o dobrovoľníckej činnosti v Centre Skalka je utorok poobede od 15 h do 18h.

Tešíme sa na Teba! :)
sr. Norika