Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva


Klub seniorov

Milí naši "mladí duchom", myslíme i na Vás v našej OáZe na Kalvárii. Ako sa hovorí: "v zdravom tele zdravý duch".

Ponúkame Vám "štipku soli" pre povzbudenie Vášho tela
každý utorok je pre Vás pripravené malé "fitko", kde si môžete zacvičiť, rozhýbať kosti a zároveň je možné dohodnúť si masáže

Štipku soli pre Vášho ducha
ponúkame Vám odborné prednášky na tému "Zdravie a životný štýl" v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre.

A naša duša, tá potrebuje tiež svoj pokrm.
Formou duchovnej obnovy a spoločnej adorácie môžete raz za mesiac prísť načerpať. Mnoho je tých, ktorí potrebujú Vaše modlitby a obety.