Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva


Ponuka pre rodiny

Milé rodiny,

tešíme sa spolu s Vami, že nám Pán požehnal priestory, kde sa môžu Vaše deti zabávať, niečomu podučiť a fyzicky aj hudobne podrásť.

Veľmi dobré, priam úžasné je, keď si aj ostatní členovia rodiny nájdu čas pre seba a spolu sa zabavia.

Myslíme aj na Vás, preto plánujeme aktivity, ktoré by Vás obohatili na tele i na duchu.

Už teraz sa môžete tešiť na ďalšie akcie. Sledujte našu stránku pre najnovšie informácie.