Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva


Víkendové tábory

...láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť...

Víkendové tábory v Centre Skalka

Adventný čas je čas tvorby, pokoja, radosti a aj tajomného tichého očakávania. Takto, spolu s Vašimi detičkami chceme stráviť čas, pokiaľ Vy, rodičia, sa budete venovať vianočným prípravám. Pripravili sme pre Vaše deti jednodňové tábory, počas ktorých sa deti budú učiť koledy, urobia si adventný veniec a iné vianočné ozdoby, piecť vianočné pečivo a aj vyrábať darčeky pre svojich blízkych a to v kruhu nových priateľov. Ponúkame Vám niekoľko jednodňových táborov:

Tábor Adventná tvorba - 1.12.2012

Vyrobíme si adventné vence a ikebany, zahráme sa spoločenské hry, naučíme sa vianočné koledy a piesne a zabavíme sa v prírode.

Tábor Adventný pokoj - 8.12.2012

Vytvoríme si vianočné ozdoby, nachystáme darčeky pre najbližších, zahráme sa v prírode a spoznáme tance iných národov.

Tábor Adventná radosť - 15.12.2012

Upečieme si perníky a vianočné pečivo, ozdobíme si priestory CS a pripravíme Betlehem. Vianočné koledy a piesne, ktoré sme sa naučili, budú spríjemňovať atmosféru zimnej prírody, kde sa zabavíme.


Cena táborov:

5,- € vstup na poldeň (08:00 - 12:00) - v cene: občerstvenie, pitný režim, materiál na tvorbu
10,- € vstup na celý deň (08:00 - 16:00) - v cene: celodenná strava, pitný režim, materiál na tvorbu


Dôležité informácie

Program dňa začína príchodom o 8h00 a deti si môžete vyzdvihnúť o 16h00. V prípade potreby môžete priniesť deti skôr.

Účasť detí na tábore vo veku od 2,5 roka do 14 rokov je potrebné nahlásiť minimálne deň vopred telefonicky na 0903440893 alebo e-mailom na centrumskalka@centrumskalka.sk.

Prihlášky osobne v Centre Skalka.

Víkendové tábory v Centre Skalka