Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva


Átrium dobrého Pastiera


O programe

Katechetické stretnutia pre deti od 3 – 12 rokov.

Čo vlastne je Átrium dobrého Pastiera? Ide o katechézy dobrého Pastiera na princípoch pedagogiky Márie Montessori, ktoré spracovali Sofia Cavalleti a Gianna Gobbi pred 60-timi rokmi, ktoré prebiehajú samostatnej miestnosti s materiálom dopredu pripraveným na katechézy. Autorky vychádzali z predpokladu, že náboženská výchova malého dieťaťa musí byť postavená na pozornom sledovaní vývoja náboženskej vnímavosti a duchovných potrieb.

Deti žijú lásku, z ktorej sa rodí život. Lásku, ktorá život naplňuje a rovnako poskytuje neopísateľnú radosť. Dieťa ide k Bohu v radosti a v nej poznáva Boha, objavovaného ako Láska.

Cavalleti poznamenáva, že „potreba byť milovaný sa neodvíja od nedostatku, ktorý je treba doplniť, ale závisí na bohatstve, ktoré dieťa hľadá. Niečo, čo mu vyhovuje, lepšie povedané, priťahuje ho a zameriava na toho, ktorý je Láska“.(Cavalleti S., Dio e il Bambino, Rím 1984 )

Môžeme teda povedať, že Boh je Láska, a dieťa sa s tým prirodzene stotožňuje, preto je treba od najútlejšieho veku dieťaťa umožniť mu stretnutie s Bohom.

Katechézy sa delia podľa veku dieťa. Ide o deti vo veku od 3 – 6 rokov, 6 – 9-rokov a 9 – 12 rokov.

Pripravujeme Átrium dobrého Pastiera v utorok pre deti z DMC a v piatok pre záujemcov podľa rozvrhu.


späť