Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstvaDarujte nám 2 alebo 3 percentá z dane

Kto môže darovať 2%:

Právnické osoby

Do kedy: 31. 3. 2019
Právnické osoby môžu asignovať 2% len v tom prípade, ak počas roka alebo najneskôr do termínu podania daňového priznania darovali pre neziskové organizácie sumu vo výške 0,5 % zaplatenej dane. V opačnom prípade môžu asignovať len 1,5% zaplatenej dane.

Fyzické osoby - zamestnanci

Do kedy: 15. 2. 2019
Zamestnanci musia požiadať zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vypýtať si Potvrdenie o zaplatení dane; vypočítať výšku asignácie a do 30. 4. 2019 podať Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane na príslušný Daňový úrad.

Fyzické osoby

Do kedy: 31. 3. 2019
Údaje o poukázaní 2%, resp. 3% vyplnia v svojom daňovom priznaní: Daňové priznanie typ A alebo Daňové priznanie typ B

Kto môže poukázať 3%?

Tento rok majú možnosť poukázať 3% z dane fyzické osoby - dobrovoľníci, pokiaľ v roku 2018 dobrovoľnícky odpracovali najmenej 40 hodín. K tomu je potrebné Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré Vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali.