Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva

TanimaS - táborový animátor Skalky

Chceš sa stať animátorom letných táborov v Skalke?

Kurz TanimaS je tu pre teba!

Kde? V Centre Skalka na Kalvárii.

Čo ti kurz dá?

  • Lásku – prehĺbenie vzťahu k deťom
  • Radosť zo života v spoločenstve
  • Pokoj – čas na modlitbu a duchovné občerstvenie
  • Zhovievavosť – prijať seba a druhých
  • Láskavosť – vedieť slúžiť maličkým
  • Dobrotu – darovať sa...

Čo od teba Tanimas očakáva?

  • Máš 14 až 23 rokov
  • Máš rád deti
  • Si otvorený pre prácu v tíme
  • Nebojíš sa výziev...

Ak spĺňaš aspoň jedno z týchto očakávaní, tešíme sa na prácu s Tebou!!!
Prihlásiť sa môžeš kedykoľvek!

Viac informácií na tel. č. 0903440893 alebo na adrese dobrovolnici@centrumskalka.sk (ako predmet uveď "Tanimas")

späť