Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva


Stimulačné montessori aktivity s prvkami Metódy dobrého štartu


O programe

NOVINKA

Pre deti v predškolskom veku a odloženou školskou dochádzkou. Program rozvíja reč, grafomotoriku, vnímanie, slúži k nácviku písmen a k naštartovaniu trívia (čítania, písania, počítania). Montessori aktivity napomáhajú rozvoju jemnej motoriky dieťaťa.


Stimulačné montessori aktivity s prvkami Metódy dobrého štartu 60 €

späť