Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva


Yamaha Class

O programoch Materiály Cenník
späť

O programoch

Hudobná škola Yamaha class ponúka tri kvalitné a obľúbené programy pre detičky už od 4 mesiacov do 6 rokov.

Program Robík

Program ROBÍK je najnovším programom Hudobnej školy YAMAHA pre deti od 4 do 18 mesiacov. Na jeho vývoji sa podieľala celá rada fundovaných odborníkov z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie. Deťom sú ponúkané najrôznejšie možnosti zapojenia do tvorivého procesu so zreteľom na úroveň ich zmyslových a senzomotorických skúseností. Získavajú tak prvé elementárne povedomie o hudbe.

Podstatou je proces "voľného objavovania". Dieťatku dáva možnosť pozorovať a objavovať ponúkané predmety s prihliadnutím k individuálnej úrovni zmyslového vnímania. Ďalšími aktivizačnými prvkami sú spoločný spev, počúvanie hudby a hudobno-pohybové hry. Úloha rodičov spočíva v zaistení a zaopatrení detí.

Tuleň Robík deti sprevádza cez rôzne témy vychádzajúce z ich života - kúpanie, uspávanie, jedlo, pohyb, choroby. Jednoduché, tematicky usporiadané príbehy s piesňami a básňami sú obsiahnuté v príručke pre rodičov, doplnené hudbou na CD.

Deti, ktoré sú odmalička hudobne rozvíjané, získavajú okrem potešenia z hudby podvedome i predpoklady k rozvoju ich kognitívnych schopností. V dojčenskom veku vedie počúvanie hudby a „hudobné brebtanie“ piesní k intenzívnemu prepájaniu siete nervových buniek v mozgu.

Prvé krôčiky k hudbe

Program Prvé krôčiky k hudbe je určený pre detičky od 18 mesiacov do 4 rokov. Vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Obsahom Prvých krôčikov sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje vrátane doplňujúcich výtvarných a pracovných činností. Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia v neskoršom veku.

Každá hodina rozvíja určitú tému zo života detí, ktorá zodpovedá ich veku a skúsenostiam. Vďaka aktívnej účasti jedného z rodičov (starých rodičov), využívaniu zaujímavých učebných materiálov - CD s nahrávkami piesní a posluchových skladieb, leporiel a ďalších progresívnych pomôcok, je pôsobenie cielené a intenzívne.


Materiály

Každý program hudobnej školy Yamaha class je doplnený materiálmi k výučbe.

Program Robík ponúka pracovný zošit pre rodičov, v ktorom sa môžu dozvedieť zaujímavosti a špecifiká jednotlivých období svojich ratolestí. Obsahuje básne a znotované piesne, s ktorými sa deti v priebehu kurzu stretávajú.

Cena pracovného zošita a CD je 14 eur.

V programe Prvé krôčiky k hudbe sa okrem celkového hudobného a pohybového rozvoja dieťaťa kladie dôraz aj na rozvoj jeho estetického cítenia prostredníctvom jednoduchých výtvarných činností. Verbálny prejav je podporený obrázkovou knižkou, s ktorou deti pravidelne pracujú na každej hodine. Knižka je doplnená znotovanými piesňami a básničkami, zameranými na rôzne témy ako sú napríklad zvieratká, jedlo a pitie, počasie, dopravné prostriedky, príroda a iné.

Cena leporela a CD je 18 eur.

Program Rytmické krôčiky prináša materiály potrebné na výučbu vo forme pracovného zošita a CD. Deti sa učia imitáciou, následne pracujú so zošitom, kde si svoje poznatky skontrolujú v notovom zápise a pre domáce opakovanie slúži CD s viac ako 30 piesňami.

Cena pracovného zošita a CD je 11 eur.


Cenník


Robík 90 €/polrok
Prvé krôčiky k hudbe 90 €/polrok

KURZY OTVÁRAME V PRIEBEHU CELÉHO ROKA!


späť