Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva


Montessori dielničky

späť

O programe

Každá mladá mamička sa snaží už od narodenia svojho dieťaťa dávať mu čo najviac, vychovávať ho, formovať a zároveň rešpektovať jeho osobnosť. K tomu Vám môže byť veľmi nápomocná pedagogika Márie Montessori. Podľa Montessori, deti, aby boli šťastné a spokojné, aby fyzicky a duševne rástli, musia skúmať, poznávať, objavovať, robiť konkrétnu činnosť s konkrétnym materiálom, ktorou odpovedajú na svoju vnútornú potrebu vyvíjať sa. Dieťa hľadá podnety pre svoj rozvoj vo svojom bezprostrednom okolí. Spontánne siaha po materiáli, ktorý zodpovedá jeho mentálnym potrebám a venuje sa činnosti, ktorá stimuluje jeho vnútorný rast. Podľa nej je úlohou rodiča alebo pedagóga dieťa sprevádzať a podporiť vo svojom vývoji, viac pozorovať ako viesť. Montessori hovorí o obdobiach zvýšenej senzitivity na podnety z okolia absorbovať a skladovať bez námahy veľké množstvo poznatkov. Keďže má každé dieťa individuálne tempo a individuálne záujmy, treba ho nechať určiť si svoje tempo a predmet záujmu.

Pripravili sme pre Vás „Montessori dielničky“ pravidelne v stredu. Hodina bude prebiehať v blokoch (päť stretnutí) podľa zamerania. Maximálny počet je 6 mamičiek s dieťaťom. Bližšie informácie v Centre Skalka Nitra - Kalvária a na tel.č. 0907 508 780

Tešíme sa na Vás a Vaše deti!


Cenník

Cena za 4 stretnutia + 1 opakovacie je 25 €. Okrem blokov je možné navštíviť aj jednotlivé stretnutia, cena za jedno stretnutie je 5 €.


späť