Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva


Cvičenie pre mamičky s deťmi


O programe Cenník
späť

Cvičenie pre mamičky s deťmi troch vekových skupín: 6 - 12 mesiacov, 12 - 24 mesiacov, 24 mesiacov - 36 mesiacov.

O programe

Význam:

 • upevňovanie citových väzieb
 • čas venovaný dieťaťu zmysluplne a pravidelne
 • správne ovplyvňovanie psychomotorického vývoja
 • spestrenie denného režimu dieťaťu a materskej/rodičovskej dovolenky
 • pozitívny vplyv na rozvoj pamäti, sústredenosti a schopnosti spolupracovať
 • rodičia získajú veľa námetov na činnosti s deťmi doma vo voľných chvíľach
 • psychické otužovanie dieťaťa - nácvik komunikácie, príprava na vstup do kolektívu
 • pozitívny vplyv na všestranný rozvoj dieťaťa (pohybový vývoj, jemná motorika, reč, pamäť, rozumový vývoj, orientačné schopnosti, rovnováha, koordinácia pohybov, sila svalov)
 • výchovný proces k získaniu spoločenských a pohybových návykov, príprava na vstup do kolektívu

O kurze:

 • cvičíme 1x týždenne v organizovanej lekcii s približne rovnako starými a psychomotoricky vyspelými deťmi
 • lekcie sú dlhé 30 - 45 min. v závislosti od veku a psychomotorického vývoja dieťaťa
 • lekcia je rozdelená na úvodnú časť - sprevádzanú jednoduchými cvikmi v rytme detských básní a piesní, hlavnú fázu - systematické cvičenie mamičky s dieťaťom, cvičenia pre mamičky a fázu relaxácie s doprovodom hudby
 • všetko, čomu sa v kurzoch venujeme je vyučované citlivou a nenásilnou formou za doprovodu riekaniek a pesničiek s jednoduchými textami, rytmom a melódiou
 • výuka je zameraná na rozvoj všetkých dôležitých schopností potrebných pre zdravý a všestranný vývoj dieťaťa

Náplň lekcie:

 • cvičenie s dieťaťom v náručí
 • cvičenie na zemi
 • napodobivé hry, imitovanie zvieratiek
 • prekážkové dráhy, závody, súťaže
 • cvičenie na overballe a fitlopte
 • cvičenie v rytmickom doprovode pesničiek a básničiek, tančeky
 • jemnomotorické práce – plastelína, voskovky, farbičky, prstové farby, papier , cesto...


Cenník


Cvičenie pre mamičky s deťmi 36 €/8 stretnutí

KURZY OTVÁRAME V PRIEBEHU CELÉHO ROKA!


späť