Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva


Hocus Lotus

O programe Materiály Cenník
späť

O programe

Obľúbené postavičky Hocus Lotus prichádzajú na Skalku, aby so svojimi kamarátmi zažili nové dobrodružstvá.

Vy ich ešte nepoznáte?

Hocus a Lotuska sú dvaja dinokroci, ktorí prežívajú svoje každodenné príbehy spolu s vašimi deťmi. Prostredníctvom jednoduchých a pútavých príbehov si deti osvojujú cudzí jazyk prirodzeným spôsobom. Dieťa sa učí celé frázy, nie len slová. Fixuje celé vety. Učenie je organizované formou hravých, mimicko–gestických a naratívnych aktivít. Metóda ponúka predovšetkým interné motivačné skúsenosti, ktoré majú za cieľ vtiahnuť deti do emotívno-afektívneho života. Príbehy sú tvorené jednoducho detsky s využitím najpoužívanejších rečových prostriedkov, prezentovaných v krátkych muzikálových pesničkách.

Magické tričko a zázračná formulka premení triedu na park Hocusa a Lotusky, kde s nimi deti spoločne zažívajú rôzne dobrodružstvá a učenie cudzieho jazyka je zábavou. Rodič na hodine aktívne spolupracuje a hrá sa s dieťaťom. Nie je podmienkou, aby rodič cudzí jazyk ovládal, učí sa ho s dieťaťom. Dieťa nie je nútené hovoriť, spievať, ani hrať sa. Hodina má byť pre deti zábavnou. Jazyk je podávaný formou hry, divadielka a pesničiek.

V súčasnosti existuje množstvo metód výučby cudzieho jazyka. Metóda Hocus Lotus je vystavaná na zážitkovom učení, ktoré je deťom najbližšie. Pamäť detí v útlom veku je charakteristická mimovoľnosťou, citovosťou a konkrétnosťou. Mimovoľnosť pamäti znamená, že zapamätávanie i vybavovanie sa uskutočňujú bez mimovoľnej aktivity, neúmyselne. Dieťa si zapamätá len to, čo chce. Citovosť pamäti spôsobuje, že si dieťa uchováva a vybavuje najmä také zážitky, ktoré preň majú silný citový význam – pozitívny alebo negatívny. Konkrétnosť pamäti predstavuje sklon uchovávať a vybavovať si predstavy a obrazy skutočných situácii, konkrétnych zážitkov viac než slová alebo pojmy. Dieťa v pamäti operuje viac predstavami a spomienkami.

Viac info na www.hocus-lotus.sk

Materiály

K zvýšeniu kvality vyučovania ako aj jeho výsledkov prispievajú aj materiály, ktoré táto metóda prináša. Deti prostredníctvom DVD s animovanými príbehmi neustále prežívajú nezabudnuteľné dobrodružstvá s Hocusom a Lotuskou.. DVD je päťjazyčné (anglický, nemecký, talianský, španielský a francúzsky jazyk).

Autori konceptu mysleli aj na malých spevákov, ktorí si radi pospevujú a pripravili pre nich audio CD s malou sprievodnou knižkou. Knižka obsahuje texty piesní (rozprávok) a je ilustrovaná, čím ponúka možnosť voľného prerozprávania príbehu.

Malým čitateľom ponúkame Hocus Lotus komix, ktorý slúži ako pracovný zošit. Je vytvorený k preskúšaniu naučeného príbehu a tiež k domácemu opakovaniu. Obsahom knižky je šesť epizód komixovo stvárnených a po každej epizóde nasleduje niekoľko cvičení, ktoré vedú k porozumeniu a upevneniu nových poznatkov.


Cenník

Každý level, ktorý sa rozhodnete s Hocusom a Lotuskou absolvovať obsahuje 6 muzikálových rozprávok. Jedna rozprávka je rozdelená na 5 vyučovacích hodín. Kurz sa platí na tri rozprávky dopredu. Cena jednej hodiny je 3 EUR na žiaka.


Hocus Lotus 1 75 €/polrok
Hocus Lotus 2 75 €/polrok
Hocus Lotus 3 75 €/polrok

Príďte sa aj vy zahrať s Hocusom a Lotuskou a učte sa cudzí jazyk prirodzene a zábavne!


späť