Centrum Skalka

OáZa v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov
Komunita Emanuel Rok milosrdenstva


Prednášky pre seniorov - september 2012

Centrum SKALKA v spolupráci s oddelením podpory zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre pripravuje pre seniorov edukačné aktivity, ktoré vychádzajú z programu hlavného hygienika Slovenskej republiky "Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku", alebo "Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo". Cieľom programu je zlepšiť životný štýl a zdravotné uvedomenie starších ľudí, eliminovať ich sociálnu izoláciu, tiež zmeniť súčasné vnímanie starnutia a seniorov nevnímať len ako problém sociálnej a ekonomickej záťaže spoločnosti.

Pridané: 28 Aug 2012 Čítajte viac
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews